Registracija novog korisnika  

Napomena: Potrebno je točno ispuniti sva polja označena znakom (*) jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti Vam otvoriti korisnički račun. Prilikom ispunjavanja upisujte hrvatske dijakritičke znakove.

U slučaju nedoumica ili problema u prijavi, molimo kontaktirajte nas na telefon 01/554-5556.
Odaberite tip korisnika:

Agram brokeri d.d. zadržava pravo ukidanja korisničkih računa za koje su prijavljeni podaci neispravni.

Zbog provjere Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam u što kraćem roku dostavite (osobno/poštom/faksom/e-mailom) preslike Vaše osobne iskaznice i kartice transakcijskog računa.

Agram Brokeri d.d. - Ul. grada Vukovara 74, 10000 Zagreb     |     Tel. +385 (0)1 554 5556     |     Fax. +385 (0)1 554 5560     |     E-mail. info@agram-brokeri.hr